Angeln

Teen

Örebro län, Laxå

Kategorien

  • Fischen

Teen är en sjö i Laxå kommun och Lekebergs kommun i Närke och ingår i Norrströms huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 6,07 kvadratkilometer och ligger 64,9 meter över havet. Sjön genomflyts nära nog i sin längdriktning från söder till norr av Svartån. Vid inloppet, med vatten från sjön Toften, är nivåskillnaden i ån nära 10 meter vid kraftstationen i Hasselfors. Utloppet ur sjön (lokalt benämnt "åmun") är oreglerat. Därifrån flyter ån lugnt och brett med sanka stränder ända ned mot Kvistbro, nära norra kanten av den stora Skagershultsmossen.

Tillrinningsområdet ovan sjöutloppet är 645 km², till stor del beläget inom Kilsbergens massiv. Sjön är belägen nedanför bergens sydöstra del, där berget brant stupar ned i sjön. Sjöns stränder i norr, öster och söder är däremot ganska låga och oftast sanka.

In der Nähe