Mehr zu tun

Stora Rankemossen

Örebro län, Laxå

Kategorien

  • Naturschutzgebiet

Några kilometer söder om Lugnet går leden mellan naturreservatet Stora Rankemossen och den förkastning som i väster avgränsar sjön Toften. Mossen och dess närmaste omgivning- ar är helt opåverkade av dikningar och modernt skogsbruk och är en av länets mest skyddsvärda mossar. Rankemossen är en typisk högmosse, vilket märks när man på leden passerar i sluttningen långt under mossen. Från några av de högsta berghällarna längs leden har man en god utsikt över mossen och dess många gölar.

In der Nähe