Angeln

Karlsborg, Västra Götalands län

Kategorien

  • Brygga

Ramp med betongfundament samt större brygga.

Sjön Viken är Göta Kanals högsta punkt, 91,5 meter över havet. Vattnet är av hög kvalitet med tillflöde från Unden och Örlen. Medeldjupet ligger mellan 10-15 m. Maxdjupet är 30m.

Bra bestånd av gädda, abborre, gös, lake, vitfisk samt vätteröring på tillväxt efter några omgångar inplantering.

In der Nähe