Angeln

Djäknasjön

Karlsborg, Västra Götalands län

Kategorien

  • Fischen

Djäknesjön når man från väg 49, 3 km norr om Granvik och ca 10 km norr om Karlsborg. Vid sjön finns ett par vindskydd med grillplats . Bergslagsleden går längs med sjöns norra sida och i anslutning till parkeringen finns en toalett. Från vindskyddet på höjden vid sjöns östra sida har man en fantastisk utsikt över sjön.

Sjön ligger i Karlsborgs kommun i Västergötland och ingår i Motala ströms huvudavrinningsområde. Den är 13 meter djup, har en yta på 0,105 kvadratkilometer och befinner sig 143,4 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Djäknabäcken.

In der Nähe