Mehr zu tun

Valekleven-Ombo öar, Naturreservat

Västra Götalands län, Karlsborg

Kategorien

  • Naturschutzgebiet

Valekleven är en 80 meter hög horst med branta sidor åt alla håll. Den har därför använts som fornborg. Från parkeringsplatsen går en markerad stig runt toppen av Valekleven.
Sydändan av Valekleven består av lättvittrad grönsten. I den stora rasbranten finns därför en rik vegetation. Där du bland annat kan finna oxel, ask och hassel samt blommor som blåsippa, spenört och småborre. På resten av Valekleven är vegetationen artfattig.

Vild och vacker skärgård

Ombo öar ligger i norra Vätterns skärgård. De fem bergiga öarna har ett dramatiskt utseende, med oregelbunden strandkontur och lodräta bergskanter ner i vattnet. Här finns naturhamnar i form av vikar och laguner med lerbotten. De vikar som är öppna för vindarna kan däremot ha klapperstensbotten. På öarna dominerar upp till 300 år gammal och delvis urskogsliknande hällmarkstallskog med renlavsmattor.

Djäknesundet delar området

Området mellan Ombo öar och fastlandet kallas Djäknesundet. Också här dominerar hällmarkstallskog på bergspartier som skjuter ut i Vättern. Terrängen är starkt sönderskuren med många möjligheter att bada från klipporna eller vid sandstranden där Djäknebäcken mynnar.

In der Nähe