Wandern

Högsåsen Led E Korterud

5.0 km

Leden går över den tidigare enda vägen mot norr på skogsväg i blandad natur. Väl på skogsstig fin natur. Ett litet stenbrott finns 100 m från leden – naturen håller på att ta tillbaka vad människan en gång skapade här. Korterud har lite säregen natur med ändmoräner och djupt liggande små bäckar. Hemvägen via byn med det långa namnet Allmänningarud. En gång med egen skola.

Auf dem Weg