Angeln

Höljevattnet

Laxå, Örebro län

Kategorien

  • Fischen

Höljevattnet ligger lättillgängligt längs med väg 503 några kilometer från orten Tived. Sjön är en del av kanotled Tiveden. I sjön finns mestadels abborre och gädda. Sveaskog ansvarar för försäljning av fiskekort.

Sjön ligger i Laxå kommun i Närke och ingår i Motala ströms huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,0956 kvadratkilometer och ligger 146,1 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Edsån (Sågkvarnsbäcken).

In der Nähe