Angeln

Lången

Laxå, Örebro län

Kategorien

  • Fischen

Lången är en sjö i Laxå kommun i Närke som ingår i Norrströms huvudavrinningsområde. Sjön är 2,5 meter djup, har en yta på 1,26 kvadratkilometer och befinner sig 119 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Långsmoån.

Vid provfiske har abborre, gers och mört fångats i sjön.

In der Nähe