Angeln

Laxsjöarnas Fiskevårdsförening

Laxå, Örebro län

Kategorien

  • Fischen

Västra och Östra Laxsjöarna, Östersjön, Örkaggen, Gryten, Borasjön med flera, samt totalt 13 mindre sjöar är det som Laxåsjöarna fiskevårdsförening förvaltar. Fina sjöar som har mycket fiskarter: abborre, gädda, gös (Västra Laxsjön) och utsättning av öring (Östra Laxsjön) Målet med att sälja fiskekort i Laxsjöarnas fiskevårdsförening är att utveckla fisket i våra sjöar, och för att få ut fler människor i vår fantastiska miljö. Mycket av de pengar som kommer in spenderas på fiske/vattenvård för de olika vattnen.

Östra och Västra Laxsjöarna är de största i området.

Östra Laxsjön har väldigt klart vatten och huserar en del inplanterad öring. Västra Laxsjön har något mörkare vatten pga tillrinning från mossar och mindre sjöar. Finns sporadiskt med gös efter tidigare inplantering.

Föreningens verksamhetsområde är de sjöar som arrenderas av Sveaskog enligt särskilt avtal. Följande sjöar ingår i arrendet, samtliga belägna i Örebro län: Mosjön, Bodarnesjön (med undantag av skifeslaget Backgårdens vattenområde), Lången (med undantag av skifeslagen Långstorp och Långsbråtens vattenområde), Stora och Lilla Kråkvattnet, Gäddtjärn, Abborrtjärn, Västra Laxsjön, Östra Laxsjön, Östersjön, Braxnasjön (med undantag av Markebäckens skifeslags vattenområde), Nyckeltjärn, Grytsjön och Örgaggen (med undantag av skifeslagen Dammens och Aspamarkens vattenområde)

In der Nähe