Angeln

Laxsjöarnas Fiskevårdsförening

Örebro län, Laxå

Kategorien

  • Fischen

Östra och Västra Laxsjöarna är de största i området.

Östra Laxsjön har väldigt klart vatten och huserar en del inplanterad öring. Västra Laxsjön har något mörkare vatten pga tillrinning från mossar och mindre sjöar. Finns sporadiskt med gös efter tidigare inplantering.

Föreningens verksamhetsområde är de sjöar som arrenderas av Sveaskog enligt särskilt avtal. Följande sjöar ingår i arrendet, samtliga belägna i Örebro län: Mosjön, Bodarnesjön (med undantag av skifeslaget Backgårdens vattenområde), Lången (med undantag av skifeslagen Långstorp och Långsbråtens vattenområde), Stora och Lilla Kråkvattnet, Gäddtjärn, Abborrtjärn, Västra Laxsjön, Östra Laxsjön, Östersjön, Braxnasjön (med undantag av Markebäckens skifeslags vattenområde), Nyckeltjärn, Grytsjön och Örgaggen (med undantag av skifeslagen Dammens och Aspamarkens vattenområde)

In der Nähe