Angeln

Västra Laxsjön

Laxå, Örebro län

Kategorien

  • Fischen

Västra Laxsjön är en fint belägen sjö mitt i Laxå kommun. Sjön har bra tillgänglighet med vägar på alla sidor. I sjöns norra del finns fina badplatser. Det finns också en bra båtramp för att lägga i eventuell båt. Båtrampen och tillhörande bryggor förvaltats av Festholmens bryggförening. I sjön finns sporadiskt med gös från tidigare inplantering. Andra vanligare fiskearter är gädda och abborre.

Sjön har en area på 9,1 kvadratkilometer och ligger 130 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Norrström (Eskilstunaån).

In der Nähe