Mehr zu tun

Harge Uddar, Naturreservat

Askersund, Örebro län

Kategorien

  • Naturschutzgebiet

Naturreservatet Harge ligger i ett storslaget landskap vid Vätterns strand. Här möter du dramatiska klippstränder och gamla hälltallmarker. Från de höga klipporna har du en fin utsikt över Vättern och Vänneviken. Många små uddar ligger helt öppet för Vätterns vindar och vågor. De kala klipporna skapar en känsla av att vara vid havet.

Urbergskalk

Berggrunden i reservatet består av granit med inslag av kvartsporfyr och urbergskalk. Klipporna och bergsbranterna är en del av en större förkastning som finns längs Vättern. De små stenbrotten, som kan ses på flera platser i landskapet, är rester efter äldre tiders brytning av urbergskalk. Lastningen gjordes vid Vänneviken, och kalkkross som finns långt ut på västra sidan är spill efter lastningen.

Berggrunden påverkar floran

På bergskrönen och i strandbrynen växer låga, glesa, knotiga och vindpinade martallar. Men det finns även delar med gran, björk och asp. På hällmarkernas block och klippytor finns rikligt med lavar och mossor. Sällsynta mossor som späd hårgräsmossa, spindelmossa och kuddar av blåmossa växer på strandklipporna. Purpurknipprot, skogsknipprot, brudsporre, blodnäva, blåsippa, spåtistel och grusbräcka är arter som finns där kalkberggrunden ligger nära markytan. Ute på uddarna är det granitens varmt röda färg som lyser. I skrevor växer kattfot, getrams, backtimjan och blåklocka.

Spana efter fåglar!

Harge uddar, och särskilt den närliggande Klåvudden, är fina platser för att se sträckande sjöfåglar. Framför allt under våren ses bland annat ejder, sjöorre, svärta, strandskata och silvertärna. Det är arter som annars förknippas mest med öst- och västkusten. För att ha störst chans måste man vara på plats vid solens uppgång. Den sällskapliga småskraken är annars en karaktärsart vid Harge uddar.

Skridskoåkning i vikarna

Harge uddar är ett fint reservat under alla årstider. Men prova att åka dit på senhösten eller vintern. En stormig kväll i november kan Vätterns ansikte vara hotfullt men ändå lockande och friskt. En kristallklar februaridag då isen lagt sig i Viken visar sjön sig från sin bästa sida. Enstaka vågor kluckar mot klipporna och solen kan värma. Kalla vintrar fryser också Vättern till och erbjuder fantastisk skridskoåkning.

Tillgänglighet

Från parkeringen löper en 2,5 kilometer lång markerad vandringsled runt i området. Stigen är bitvis krävande. Lättast är att gå direkt till Vänneviken eller via genvägen till Vinterhamnen. Från Korpaberget har du en fin utsikt över Vättern och via en trappa når du ett vindskydd med eldplats där du kan grilla. Det finns även en eldplats på en av uddarna strax sydost om Korpaberget.

Ta med egen ved

Planerar du att grilla - ta med egen ved då vi i år inte har möjlighet att förse eldplatserna med ved. Observa att det är förbjudet att hämta pinnar och grenar från skogen i reservatet till ved och grillpinnar (se föreskrifter ovan).

Parkera trafiksäkert

Vänligen parkera inte längs vägarna i området. Räddningstjänsten och djurhållare måste kunna komma fram. Ytterligare parkering finns inne i Bastedalen. Hittar du ingen parkering ber vi dig att återkomma lite senare på dagen, se trängselschemat nedan. Undvik att åka ner till parkeringen med större fordon som tex buss och husvagn då det finns begränsade möjligheter att vända.

Undvik trängsel

Ibland är det många som besöker Harge uddar samtidigt och då kan det bli fullt på parkeringen. Under sommarsäsongen är det oftast fullt på parkeringen mitt på dagen, främst mellan klockan 11 och 14. Om möjligt, planera ditt besök till tider med mindre trängsel.

Spela eller pausa bildspelet

Fakten

Kommun: Askersund

Bildat år: 2001, utökat 2002

Areal: 31,5 hektar

Markägare: Enskilda

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Natura 2000: området ingår i EU:s nätverk av skyddad natur, SE0240120 Harge uddar

Wegbeschreibung

Skyltat från riksväg 50, strax söder om Stora Hammarsbron. Närmaste busshållplats finns vid Hargebaden (linje 629 Askersund-Nydalen), ca 2,5 km promenad från reservatet.

Verordnungen

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • ta med okopplad hund
  • störa djurlivet
  • göra upp eld annat än på anvisad plats
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
  • plocka blommor, gräva upp eller på annat sätt skada örter, mossor eller lavar
  • tälta
  • cykla annat än på befintlig cykelväg ut till Vännevikens båthamn
  • anordna snitslade spår
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller liknande

In der Nähe