Mehr zu tun

Fagertärn, Naturreservat

Örebro län, Askersund

Kategorien

  • Naturschutzgebiet
  • Vandrarvänlig

Naturreservatet Fagertärn är kanske länets mest välbesökta naturreservat. Varje år kommer tusentals turister och länsbor till Fagertärn för att njuta av de röda näckrosorna, som är så välkända att de knappast behöver någon närmare presentation. Näckrosorna upptäcktes av den botanikkunnige Bernhard Agaton Kjellmark vid ett besök i Aspa 1856. Han spred sin upptäckt i vetenskapliga kretsar. Ryktet om de ovanliga näckrosorna spred sig snabbt, och resultatet blev hänsynslös plundring. Redan 1905 fridlystes samtliga näckrosor av landshövdingen i Örebro.

Mutation bakom färgen

Den röda färgen har uppkommit genom en mutation, det vill säga en slumpartad förändring av arvsanlagen. Blommorna finns i olika färgnyanser från ljust rosa till mörkrött. Röda näckrosor finns också i flera andra sjöar i Tiveden. I några fall är de resultat av utplantering under 1800-talet. Även där är blommorna fridlysta.

Minskat antal näckrosor

Efter år 1980 har antalet näckrosor minskat i Fagertärn. Vissa undersökningar har utförts för att försöka ta reda på orsakerna och se om det är möjligt att förstärka beståndet med utplantering. Näckrosorna är fortfarande färre än tidigare och någon entydig orsak till minskningen har inte kunnat läggas fast.

När och var du kan se näckrosorna

De röda näckrosorna i Fagertärn blommar 15 juli–15 augusti. Från parkeringen går en 2,5 kilometer lång markerad stig runt sjön. Glöm inte att ta med kikare – näckrosorna växer en bra bit ut från stranden.

In der Nähe