Mehr zu tun

Norra Vätterns skärgård, Naturreservat

Askersund, Örebro län

Kategorien

 • Naturschutzgebiet

Den unika skärgården i Naturreservatet norra Vätterns skärgård för lätt tanken till havet och likheten med exempelvis Stockholms skärgård. Inom reservatet finns ett femtiotal öar, som med några få undantag aldrig varit bebodda. Tältning är endast tillåten på anvisade platser. Det bästa sättet att uppleva reservatet är att tyst glida fram i kanot/kajak. På Grönön finns bryggor och rastplats med hög tillgänglighet.

Ta med egen ved!

Under år 2023 har vi inte möjlighet att förse eldplatserna med ved. Tänker du grilla eller koka kaffe över öppen eld? Glöm inte att ta med egen ved eller kol. OBS - tänk på att det inte är tillåtet att elda med pinnar och grenar från skogen i huvuddelen av reservatet (se föreskrifterna nedan).

Mängder av obebodda öar

Den som blivit förd till reservatet med förbundna ögon skulle nog tro att han befann sig i Stockholms skärgård. Bara inom reservatet finns ett femtiotal öar. Förutom två små torp på Stora och Lilla Aspön har skärgården aldrig varit bebodd.

Varierad natur

Skärgårdens berggrund består av granit. Den typiska växtligheten på öarna är hällmarkstallskog med framför allt tall, ljung och renlavar. Träd och ris kan bara växa i sprickorna där jord samlats under årtusendenas gång. På de större öarna finns morän och lera. Där är marken bördigare och inslaget av gran, asp och björk vanligare. På några av de större öarna finns även lundvegetation med hassel, vätteros, trolldruva, tandrot och liten häxört. En del av den bördigare marken har tidigare använts som betesmark.

Rikt fågelliv

Fågellivet är rikt med bland annat häckande småskrake, fisktärna, fiskgjuse, storlom och andra sjöfågelarter. Det finns gott om fisk, främst gädda, abborre och gös. Under den senaste tjugoårsperioden har beståndet av signalkräfta ökat kraftigt. Var observant på öarna; ser du fåglar som verkar irriterade eller spelar skadade har de ägg eller ungar i närheten. Gå då därifrån! Hundar måste vara kopplade hela året.

Glid fram med kajak

Det bästa sättet att upptäcka den unika skärgårdsnaturen är kanske från en kajak. När de flesta båtmotorer tystnat i september är det fortfarande ljummet i vattnet. Att ljudlöst glida fram mellan de små öarna är en naturupplevelse som slår det mesta. Glöm inte att det är förbjudet att stiga iland på ön Skjortpilten under tiden 15 april och 15 juli.

Fiske

Tillgänglighet

Naturreservatet går endast att nå vattenvägen. På Grönön finns anläggningar med hög tillgänglighet som kan ta emot personer med rörelsenedsättning. Tältning är tillåten på Kungsholmen, Björkholmen, Grönön, Stora Krokholmen, Brottsjöholmen samt Stora Hjortholmen. På dessa öar får du tälta under högst två nätter i rad. Det finns serviceanläggningar i form av grillplatser och torrtoaletter på flera av öarna. Glöm inte att ta med dig skräpet hem!

Ta med egen ved!

Under år 2023 har vi inte möjlighet att förse eldplatserna med ved. Tänker du grilla eller koka kaffe över öppen eld? Glöm inte att ta med egen ved eller kol. OBS - tänk på att det inte är tillåtet att elda med pinnar och grenar från skogen i huvuddelen av reservatet. Under perioden 1 maj till 1 oktober är det dessutom enbart tillåtet att elda på anvisade platser (se föreskrifterna nedan).

Båtturer till reservatet

Några dagar varje sommar kan du åka båt från Askersund till Grönön i naturreservatet. Det går också båtturer i skärgården. Kontakta Askersunds skärgårdstrafik för tidtabeller till Norra Vätterns skärgård och Grönön. Småbåtshamnar finns i Bastedalen, Grönebacke och Olshammar samt i centrala Askersund.

Spela eller pausa bildspelet

Fakten

Kommun: Askersund

Bildat år: 1973, 1974 och 1986

Areal: 2 331 hektar, varav 1 670 hektar vatten

Markägare: Sveaskog AB samt enskilda

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Natura 2000: området ingår i EU:s nätverk av skyddad natur, Natura 2000

Ekopark: Reservatet ingår i Sveaskogs ekopark Norra Vättern

Wegbeschreibung

Naturreservatet nås endast via båt. Norra delen passeras av väg 50. Småbåtshamnar finns i Bastedalen, Grönebacke och Olshammar samt i centrala Askersund. Nås även av passargerarbåt, kontakta Askersunds skärgårdstrafik för tidtabeller.

Verordnungen

I naturreservatet är det förbjudet att:

I den nordvästra delen av reservatet (runt Äspeholmen, Kärrholmen, Rävlarna, Duvholmen Sneden, Brunnsholmen och Hynneholmen):

 • bortföra eller skada döda träd eller träddelar

I den södra, större delen av reservatet:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
 • medvetet störa djurlivet
 • ha hunden okopplad
 • göra upp eld annat än på anvisade platser under tiden 1/5-1/10
 • stiga i land på ön Skjortpilten under tiden 15/4-15/7
 • uppföra mur, plank, stängsel, brygga eller liknande
 • sätta upp tavla, plakat, affisch eller liknande
 • tälta, förutom på öarna Kungsholmen, Björkholmen, Grönön, Stora Krokholmen, Brottsjöholmen samt Stora Hjortholmen, där du får tälta under högst två nätter i rad

För information om fisk, fiske och gällande fiskebestämmelser, se Vätternvårdsförbundets hemsida www.vattern.org Länk till annan webbplats.

In der Nähe