Wandern

Norra Vätternleden

25.1 km

Norra Vätternleden är början på en tre dagars rundtur som går från Olshammarsgården längst Vätterns strand och upp förbi några mindre sjöar fram till Stenkällegården. Leden är under utveckling så för tillfället är det mest mindre grusväg eller skogsbilväg. Vid några få tillfällen måste man i dagsläget gå längst rv 49 ett femtiotal meter. Vid Igelbäcken finns möjlighet att ta sig ut på Utnäset och möta Vätterns kustlinje.

Norra Vätternleden ansluter till Bergslagsleden som går att följa upp till Tivedstorp. Vandringen fortsätter sedan vidare på bergslagsleden till strax söder om Bosjön där Bergslagsleden och Munkastigen delar på sig. Då följer man Munkastigen söderut ner tillbaka till Olshammar.

Övernattningsmöjligheter finns på Olshammarsgården, Stenkällegården, Stigmansgården och Tivedstorp. Vindskydd med grillplatser finns längst Bergslagsleden samt vid S Asplången.

Oberfläche

Mindre grusvägar och skogsbilvägar samt stig.

Auf dem Weg