Wandern

Fjällåsenrundan

Ännu en liten pärla bland Stora Fjällets vackra leder. Delar

av leden beskrivs ofta som ett Tivedens nationalpark i

miniatyr. Redan några hundra meter från parkeringen

kliver du in i en sal av väldiga granar och tallar som

tillsammans med den grönskimrande mossan och de

väldiga stenblocken förflyttar dig till trollens värld.

Fjällåsenrundan tillhör inte de längsta lederna i området men de

2,5 kilometrarna kommer med all säkerhet få dig att slappna av

och låta tankarna flyga iväg. I de fuktigare partierna breder den

gröna mossmattan ut sig och här trivs de gamla granarna som

bäst. På de torra och karga höjderna, där den senaste istiden slipat

bergstopparna till jämna hällar, har tallen funnit sin plats.

Leden startar och slutar vid parkeringen Stora Ormahålan. Strax

öster om parkeringen, vid sjön, finns även ett litet vindskydd med

grillplats. Sjön Ormahålan är en sk. dödisgrop. Den bildades efter att

en stor bit av en glaciär blivit liggande och omgivits av tillflödande

sediment. När denna stora ”isbit” sedan smälte efterlämnades den

håla som utgör dödisgropen.

Fjällåsenrundan ansluter till ett flertal leder i naturreservatet och du

kan enkelt ”bygga på” din vandring med fler upplevelser. Exempelvis

genom Granviksleden (blå) eller Stora Fjälletrundan (orange).

Auf dem Weg