Wandern

Fjällåsenrundan

2.5 km

Ännu en liten pärla bland Stora Fjällets vackra leder. Delar av leden beskrivs ofta som ett Tivedens nationalpark i

miniatyr. Redan några hundra meter från parkeringen kliver du in i en sal av väldiga granar och tallar som tillsammans med den grönskimrande mossan och de väldiga stenblocken förflyttar dig till trollens värld. Fjällåsenrundan tillhör inte de längsta lederna i området men de 2,5 kilometrarna kommer med all säkerhet få dig att slappna av och låta tankarna flyga iväg. I de fuktigare partierna breder den

gröna mossmattan ut sig och här trivs de gamla granarna som bäst. På de torra och karga höjderna, där den senaste istiden slipat bergstopparna till jämna hällar, har tallen funnit sin plats.

Leden startar och slutar vid parkeringen Stora Ormahålan. Strax öster om parkeringen, vid sjön, finns även ett litet vindskydd med grillplats. Sjön Ormahålan är en sk. dödisgrop. Den bildades efter att en stor bit av en glaciär blivit liggande och omgivits av tillflödande sediment. När denna stora ”isbit” sedan smälte efterlämnades den håla som utgör dödisgropen. Fjällåsenrundan ansluter till ett flertal leder i naturreservatet och du kan enkelt ”bygga på” din vandring med fler upplevelser. Exempelvis genom Granviksleden (blå) eller Stora Fjälletrundan (orange).

Auf dem Weg