Wandern

Stora Fjället rundan

4.0 km

Stora Fjälletrundan har kommit att bli en klassiker

bland lederna i området. Här varvas kulturhistoriska

miljöer, hällmarkstallskog och mörka skogssjöar på

ett spännande sätt. Så fyll upp termosen och på med

vandringskängorna och ge dig ut på en vacker tur!

Leden passerar själva hjärtat av naturreservatet Stora Fjället

och du kan enkelt ansluta till flera andra leder om du vill bygga

på din vandring. Du kommer passera spår av torparlivet, gamla

källare och husgrunder, grönskimrande granskog, och doftande

hällmarkstallskog. Emellanåt går du förbi små sjöar och tjärnar,

eller tärnar som vi kallar dem här i Tiveden. I området finns många

gamla liggande träd, så kallad död ved. Dessa är ändå fulla av liv

då de blivit hem åt svampar, lavar, mossor och larver. Skogen är så

mycket mer än träden. Det är artrikedom, dofter, ljud, ljus och liv.

Du når enklast Stora Fjälletrundan genom att parkera vid Stora

Ormahålan eller Tingsjöarna. Terrängen är relativt kuperad och

några partier är ganska branta vilket gör att svårighetsgraden

hamnar något över medel. Vid sjön Stora Ormahålan finns ett litet

vindskydd och grillplats.

Auf dem Weg