Mehr zu tun

Laxå Bruksmuseum

Laxå, Örebro län

Kategorien

  • Kultur
  • Museum

Carl Sahlin, disponent vid Laxå bruk under åren 1900-1917, grundade museet 1902. Större delen av samlingarna härstammar från hans tid. De förvaras i en av Laxå bruksherrgårds flygelbyggnader. Själva byggnaden är uppförd omkring år 1800.

Järntillverkningen i trakten bedrevs under 300 år och de nuvarande samhällena Laxå och Röfors växte upp kring järnbruken. Museets samlingar innehåller prover på tackjärn och valsat järn från både Laxå och Röfors samt malmer och mineraler från brukets gruvor.

Här finns också material från järnbruken i Aspa, Åboholm, Igelbäcken samt Skagerstaholm.

Produktionen vid Laxå Sulfitfabrik presenteras genom prover och modell av en sulfitkokare.

Här visas även redskap för jakt på björn och varg, fällor av olika slag. Fiskredskap, verktyg, hushållsredskap, vågar, mått och vikter samt ett hundratal lås av olika typer.

Här kan man se dr. Victor Cassels läkarutrustning som visar hur sjuka behandlades förr i tiden. Tillsammans med personliga tillhörigheter ger de en bild av brukets ägare.

I ett rum hänger porträtt över många av dem som över generationer styrt över Laxå Bruk .

I det närliggande Arkivet finns en del kopior på handlingar som överförts till Arkivcentrum i Örebro. Dessa har sparats här för att göra det lättare för hembygdsföreningen att söka information på hemmaplan.

Samlingarna i arkivet visar modern tid: järnvägens utveckling, ESAB, Apoteket med flera.

In der Nähe